Truy cập nội dung luôn

Báo cáo ATGT 6 tháng đầu năm 2015 tỉnh Thái Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm 2015 (từ 16/12/2014 đến 15/6/2015) trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 102 vụ, làm chết 55 người, làm bị thương 86 người.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: