Truy cập nội dung luôn

Báo cáo ATGT 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/9/2017) trên địa bàn tỉnh xảy ra 112 vụ, làm chết 48 người, làm bị thương 83 người. So sánh với cùng kỳ năm 2016 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Giảm 12 vụ (-9,68%), giảm 19 người chết (-28,36%), giảm 21 người bị thương (-20,19%).

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Theo Ban ATGT tỉnh
Tác giả: