Truy cập nội dung luôn

Báo cáo ATGT toàn quốc 6 tháng đầu năm 2015.

Toàn quốc xảy ra 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, làm bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.648 vụ (-12,85%), giảm 211 người chết (-4,5%), giảm 2.114 người bị thương (-17,24%).

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Ban ATGT quốc gia
Tác giả: