Truy cập nội dung luôn

Báo cáo hoạt động bảo đảm trật tự ATGT tháng 6 năm 2016

Trong tháng 6 năm 2016 xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 09 người, bị thương 06 người

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Theo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: