Truy cập nội dung luôn

Bảo cáo hoạt động bảo đảm TTATGT tháng 5 năm 2016

Tháng 5 năm 2016 xảy ra 22 vụ TNGT, làm 06 người chết và 27 người bị thương.

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Ban ATGT tỉnh
Tác giả: