Truy cập nội dung luôn

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Tình hình tai nạn giao thông (từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/6/2016) trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ, làm chết 45 người, bị thương 74 người. So sánh với cùng kỳ năm 2015 giảm 18 vụ (-17,65%); giảm 10 người chết (-18,18%); giảm 12 người bị thương (-13,95%).

Tài liệu đính kèm

Nguồn: 
Tác giả: