Truy cập nội dung luôn

Kết quả Công tác An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014

6 tháng đầu năm 2014, Tình hình TTATGT Tỉnh Thái Nguyên giảm cả 3 chỉ số: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2013.

Tài liệu đính kèm