Truy cập nội dung luôn

Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2015

Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. TNGT giảm tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014, giảm số vụ (-15,76%); giảm số người bị thương (-26,49%),số người chết tăng (+3,95%).

Tài liệu đính kèm

Nguồn: Theo Ban ATGT Tỉnh
Tác giả: