Truy cập nội dung luôn

Tình hình TTATGT tuần từ 03/01/2019 đến 09/01/2019

10-01-2019

Trong tuần qua (Từ 03/01/2019 đến 09/01/2019) trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ, Chết: 02 người. Bị thương: 02 người.

Báo cáo tình hình trật tự ATGT 4 ngày nghỉ Tết dương lịch

02-01-2019

Ngày 01/01, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Báo cáo số 202/BC-BATGT về tình hình trật tự ATGT 4 ngày nghỉ Tết dương lịch.

Báo cáo ATGT Quý III, năm 2018

16-10-2018

Tại nạn giao thông 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 110 vụ, làm chết 43 người, bị thương 89 người.

Báo cáo ATGT Quý II, năm 2018

16-10-2018

Tại nạn giao thông Quý II/2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 51 vụ, làm chết 18 người, bị thương 39 người.

Báo cáo ATGT Quý I, năm 2018

16-10-2018

Quý I, tại nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ, làm chết 11 người, bị thương 19 người.

Báo cáo ATGT 6 tháng đầu năm 2017

20-12-2017

Trong 9 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/9/2017) trên địa bàn tỉnh xảy ra 112 vụ, làm chết 48 người, làm bị thương 83 người. So sánh với cùng kỳ năm 2016 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Giảm 12 vụ (-9,68%), giảm 19 người chết (-28,36%), giảm 21 người bị thương (-20,19%).

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo TT ATGT năm 2016 và nhiệm vụ ATGT năm 2017

18-12-2017

Quý I/2017, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông đã giảm về số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm TT ATGT quý I/2017

18-12-2017

Quý I/2017, trên địa bàn tỉnh tai nạn giao thông đã giảm về số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

08-11-2016

Tình hình tai nạn giao thông (từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/6/2016) trên địa bàn tỉnh xảy ra 84 vụ, làm chết 45 người, bị thương 74 người. So sánh với cùng kỳ năm 2015 giảm 18 vụ (-17,65%); giảm 10 người chết (-18,18%); giảm 12 người bị thương (-13,95%).

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016

08-11-2016

Trong 9 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/9/2017) trên địa bàn tỉnh xảy ra 112 vụ, làm chết 48 người, làm bị thương 83 người. So sánh với cùng kỳ năm 2016 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Giảm 12 vụ (-9,68%), giảm 19 người chết (-28,36%), giảm 21 người bị thương (-20,19%).

Báo cáo ATGT 9 tháng đầu năm 2017

08-11-2016

Trong 9 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/9/2017) trên địa bàn tỉnh xảy ra 112 vụ, làm chết 48 người, làm bị thương 83 người. So sánh với cùng kỳ năm 2016 tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Giảm 12 vụ (-9,68%), giảm 19 người chết (-28,36%), giảm 21 người bị thương (-20,19%).

Bảo cáo hoạt động bảo đảm TTATGT tháng 5 năm 2016

14-07-2016

Tháng 5 năm 2016 xảy ra 22 vụ TNGT, làm 06 người chết và 27 người bị thương.

Báo cáo hoạt động bảo đảm trật tự ATGT tháng 6 năm 2016

24-06-2016

Trong tháng 6 năm 2016 xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 09 người, bị thương 06 người

Báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự ATGT Quý I năm 2016.

25-03-2016

Trong Quý I năm 2016, tai nạn giao thông về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước được kiềm chế.

Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2015

07-10-2015

Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015 ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông. TNGT giảm tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014, giảm số vụ (-15,76%); giảm số người bị thương (-26,49%),số người chết tăng (+3,95%).

Báo cáo ATGT 6 tháng đầu năm 2015 tỉnh Thái Nguyên

06-07-2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015 (từ 16/12/2014 đến 15/6/2015) trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 102 vụ, làm chết 55 người, làm bị thương 86 người.

Báo cáo ATGT toàn quốc 6 tháng đầu năm 2015.

06-07-2015

Toàn quốc xảy ra 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, làm bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.648 vụ (-12,85%), giảm 211 người chết (-4,5%), giảm 2.114 người bị thương (-17,24%).

Báo cáo tình hình trật tự ATGT Quý I/2015

03-04-2015

Trong Quý I năm 2015, tai nạn giao thông (tính cả va chạm) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 48 vụ, làm chết 26 người, 40 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm 2014 giảm 09 vụ (-15,79%); giảm 03 người chết (-10,34%); giảm 10 người bị thương (-20,00%).

Kết quả Công tác An toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014

15-12-2014

6 tháng đầu năm 2014, Tình hình TTATGT Tỉnh Thái Nguyên giảm cả 3 chỉ số: số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2013.

Tình hình TTATGT 9 tháng đầu năm 2014

21-10-2014

Tình hình trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và số người bị so với cùng kỳ năm 2013