Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

20-04-2021

Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 71/BC-UBND tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

26-03-2021

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 52/BC-UBND kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020, phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

01-03-2021

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 26/BC-UBND tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020, phương hướng công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

13-01-2021

Ngày 12/01, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND về tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

27-08-2020

Ngày 25/8, Cục Thống kê tỉnh ban hành Báo cáo số 458/BC-CTK tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.