Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu quý I năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

30-03-2021

Ngày 25/3, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 216/BC-CTK tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu quý I năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

17-03-2021

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 35/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026

16-03-2021

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 40/BC-UBND tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021 tỉnh Thái Nguyên

01-03-2021

Ngày 25/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 129/BC-CTK tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021 tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021

10-02-2021

Ngày 05/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 16/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

02-12-2020

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 208/BC-UBND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Báo cáo kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

01-10-2020

Ngày 25/9, Cục Thống kê tỉnh ban hành Báo cáo số 524/BC-CTK về kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

29-07-2020

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 115/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

05-05-2020

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 59/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

25-03-2020

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 38/BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

03-12-2019

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019

10-10-2019

Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 237/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019.