Truy cập nội dung luôn

Đánh giá tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 04 tháng đầu năm 2019

Chiều 14-5, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về tình hình, kết quả cải cách hoạt...

Tọa đàm trực tuyến: Cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ

Cải cách hành chính là một yếu tố hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, thông qua Cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước....

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành...

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh.

Thái Nguyên: Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 tăng 5 bậc

Ngày 2/4, Chương trình phát triển Liên hợp quốc(UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số đơn vị đã tổ chức công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính...

Cải cách hành chính là động lực cho tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên

Mặc dù gặp không ít khó khăn, song thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rõ rệt.