Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Lê...

Tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

(Chinhphu.vn) - Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thuế, 30 năm Hợp nhất hệ thống Thuế Nhà nước, ngành thuế đã tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế (đợt 3) lên Cổng dịch vụ công...

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 6 tỉnh miền núi phía Bắc về xây dựng Chính phủ...

Ngày 31/8, tại Thái Nguyên, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì buổi làm...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện ngày một đổi mới và hoàn thiện. Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ về ý...

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên

Ngày 24/8, tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), đoàn kiểm tra của tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn có đại diện các sở ngành liên quan;...