Truy cập nội dung luôn

Hội thảo khoa học và công nghệ: Nghiên cứu nội dung và giải pháp thực hiện cải cách hành chính,...

Sáng ngày 26/01, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu nội dung và giải pháp thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền...

Tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Với mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số, theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai...

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

Sáng 07/12, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Cùng tham gia buổi kiểm tra có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Tập huấn triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên...

Ngày 01/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng...

Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Chiều 30/11/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và triển khai các quy định pháp...