Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 02/4/2020)

03-04-2020

Ngày 02/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Báo cáo số 95/BC-BCĐ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 02/4/2020).

Quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

03-04-2020

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1106/UBND-KGVX về quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Quyết định về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

03-04-2020

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc thành lập các Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 01/4/2020)

03-04-2020

Ngày 01/4,Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 94/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 01/4/2020).

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang

01-04-2020

Ngày 01/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ban hành Công văn số 586/SVHTTDL-XDNSVHGD về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức việc cưới, việc tang.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 31/3/2020)

01-04-2020

Ngày 31/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã ban hành Báo cáo số 93/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 31/3/2020).

Chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

31-03-2020

Ngày 31/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản 92/CV-BCĐ chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn:

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1063/UBND-NC về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-CNN về quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1050/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-KGVX về rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1048/UBND-KGVX về thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp

31-03-2020

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1024/UBND-TH về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 30/3/2020)

31-03-2020

Ngày 30/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã ban hành Báo cáo số 91/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 30/3/2020).

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 23/3/2020 đến 18h00’ ngày 29/3/2020)

29-03-2020

Ngày 29/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 89/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 23/3/2020 đến 18h00’ ngày 29/3/2020)

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

29-03-2020

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1012/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 28/3/2020)

29-03-2020

Ngày 28/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã ban hành Báo cáo số 88/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 28/3/2020).

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 27/3/2020)

28-03-2020

Ngày 27/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã ban hành Báo cáo số 87/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 27/3/2020).

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

27-03-2020

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1011/UBND-KGVX về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 105 kết quả.