Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới

17-06-2020

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-KGVX về thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới

Đôn đốc việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19

17-06-2020

Ngày 16/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-KSTTHC về đôn đốc việc giải quyết hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19

Thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1926/UBND-KGVX thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925/UBND-KGVX về thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

29-05-2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1901/UBND-KSTTHC về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

10-05-2020

Ngày 8/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 143/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 02/5/2020 đến ngày 08/5/2020)

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

09-05-2020

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1645/UBND-KGVX về Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

05-05-2020

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1581/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

01-05-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KGVX về rà soát, xử lý vi phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

29-04-2020

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1541/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1515/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

27-04-2020

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1488/UBND-TH về triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

26-04-2020

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 135/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

25-04-2020

Ngày 25/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 134/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 25/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 24/4/2020)

25-04-2020

Ngày 24/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 133/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 24/4/2020)

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

24-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 23/4/2020)

24-04-2020

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 132/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 23/4/2020)

Báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 22/4/2020)

23-04-2020

Ngày 22/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ban hành Báo cáo số 131/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 18h00’ ngày 22/4/2020)

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

23-04-2020

Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

21-04-2020

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1417/UBND-TH về rà soát, triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch Covid-19

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 154 kết quả.