Truy cập nội dung luôn

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

29-09-2020

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-KGVX về quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thông báo về học bổng của Chính phủ Anh

28-09-2020

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3657/UBND-KGVX về thông báo về học bổng của Chính phủ Anh

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

25-09-2020

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3689/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

25-09-2020

Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3699/UBND-TH đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.

Thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung

24-09-2020

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3690/UBND-KGVX về thực hiện thu phí cách ly y tế tập trung

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ việc thi công mặt đường ĐT.269C đoạn từ Km1+87 đến Km1+142 và nút giao điểm đấu nối của đường dẫn từ công trình cầu Vạn Già với ĐT.269C tại Km1+122 (bên phải tuyến)

24-09-2020

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3686/UBND-QHXD về phân luồng giao thông tạm thời phục vụ việc thi công mặt đường ĐT.269C đoạn từ Km1+87 đến Km1+142 và nút giao điểm đấu nối của đường dẫn từ công trình cầu Vạn Già với ĐT.269C tại Km1+122 (bên phải tuyến)

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

24-09-2020

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3677/UBND-KSTTHC về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

24-09-2020

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3656/UBND-CNN về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em

24-09-2020

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3650/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

22-09-2020

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3642/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

21-09-2020

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

18-09-2020

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3612/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Triển khai thực hiện Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

18-09-2020

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3609/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

18-09-2020

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3607/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm

18-09-2020

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3606/UBND-CNN về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm

Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, hàng hóa của địa phương

17-09-2020

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3576/UBND-KGVX triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với quản lý, khai thác và phát triển sản phẩm, hàng hóa của địa phương

Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020

16-09-2020

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 9/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 41, UBND tỉnh Thái Nguyên

15-09-2020

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 84/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 41, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

15-09-2020

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3558/UBND-TH về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

14-09-2020

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3517/UBND-CNN về triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường