Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 941/UBND-KGVX về hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

Xem chi tiết file đính kèm