Truy cập nội dung luôn

Quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 849/UBND-TH về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Chi tiết xem tại File đính kèm