Truy cập nội dung luôn

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 890/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn