Truy cập nội dung luôn

Thực hiện xét nghiệm Covid-19

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-KGVX về thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn