Truy cập nội dung luôn

Tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 904/UBND-CNN về tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Xem chi tiết file đính kèm