Truy cập nội dung luôn

Tổng hợp danh sách cơ sở công bố phù hợp, hợp quy, xác nhận hồ sơ quảng cáo thực phẩm, cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP, cơ sở ký cam kết bảo đảm ATVSTP năm 2018


Chi tiết mời xem file đính kèm

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Công báo