Truy cập nội dung luôn

Điều kiện cơ sở hạ tầng

28-01-2010

Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Thái Nguyên đã có những hoàn thiện nhất định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh...