Truy cập nội dung luôn

CÔNG AN TỈNH

 

Địa chỉ:

Số 17, đường Cách mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trực ban: 069. 2666. 109

Cảnh sát phản ứng nhanh: 113

Cứu hỏa: 114

Web: http://conganthainguyen.vn

Hòm thư tố giác tội phạm: http://conganthainguyen.vn/hom-thu-to-giac-toi-pham

Hòm thư góp ý của công dân: http://conganthainguyen.vn/hop-thu-gop-y

Danh bạ điện thoại: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Công an tỉnh
1 Nguyễn Như Tuấn Ủy viên 0913084586 congantinh@thainguyen.gov.vn
2 Đặng Đức Đang Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913286414 congantinh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Vui Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913230840 congantinh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Tiến Trình Trưởng phòng Tham mưu 0915047487 trinhnt.catinh@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Mạnh Dũng Phó Trưởng phòng Tham mưu 0915047289 dung.catinh@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Hoàng Trí Kháng Phó Trưởng phòng Tham mưu 0912053700 trikhang79@gmail.com
7 Nguyễn Minh Khai Phó Trưởng phòng Tham mưu 0913394505 khai.catinh@thainguyen.gov.vn
8 Nguyễn Thị Huyên Đội trưởng Văn thư 0976140877 huyen.catinh@thainguyen.gov.vn