Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Văn phòng Tỉnh ủy
1 Nguyễn Quốc Hữu Chánh Văn phòng 0989.090.007
2 Đoàn Thị Tịnh Phó Chánh văn phòng 0912.328.469 tinhdt.vptu@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Lan Phó Chánh văn phòng 0915.015.174 lannt.vptu@thainguyen.gov.vn
4 Ngô Xuân Tình Phó Chánh văn phòng 0912.737.266
5 Trần Thị Linh Trưởng phòng 0977.677.359 linhtt.vptu@thainguyen.gov.vn
6 Đinh Thị Trang Văn thư 0964.644.390; 02083.855.520 Vanthu.vptu@thainguyen.gov.vn
Văn phòng HĐND tỉnh
1 Ân Văn Thanh Chánh Văn phòng 0915.209.900 - 0280.3855.593
2 Nguyễn Đình Hải Phó Chánh văn phòng 0912735696 haind.hdnd@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Trinh Phó Chánh văn phòng 0985.411.888; 0208.3859.585
4 Hoàng Lam Bằng Trưởng phòng 01689029222
5 Đặng Thị Hà Văn thư 0911 059 166; 02083 851 650
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Bá Chính Chánh Văn phòng 0916 319 888; 02083 565 899 Email: chinhnb@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Quang Tuấn Phó Chánh văn phòng 0912735721 tuanlq@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Đức Tôn Phó Chánh văn phòng 0915 176 568 Nguyenducton66@gmail.com
4 Nguyễn Thành Minh Phó Chánh văn phòng 0912 802 802 & 0869 909 266; 02083 759 437 minhnt@thainguyen.gov.vn & nguyenthanhminhtn@gmail.com
5 Vũ Xuân Hiên Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 0912 013 368; 0982 013 368; 0208 3759 428 Hienvx@thainguyen.gov.vn; vxhien@gmail.com
6 Tạ Văn Lộc Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 0979 009 666 dinhlocvtv@gmail.com
7 Ma Quang Tuấn Phó Trưởng phòng 0984 854 555 tuanmq@thainguyen.gov.vn; maquangtuan@gmail.com
8 Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng Tổng Hợp 0983 987 769; 0911 220 688 hungpm.ubnd@thainguyen.gov.vn & phammanhhung99@gmail.com
9 Lại Việt Cường Phó trưởng phòng Tổng hợp 0843 868 888; 0383 888 889; 02083 855 302 cuonglv.ubnd@thainguyen.gov.vn; Kuong.bill@gmail.com