Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Giáo dục và Đào Tạo
1 Nguyễn Mạnh Sơn Phó Giám đốc Sở 0912294321 nguyenmanhson@thainguyen.gov.vn
2 Bùi Anh Tuấn Chánh Thanh tra 0912365609 buianhtuan@thainguyen.gov.vn
3 Trần Thị Mai Loan Phó Chánh văn phòng 0912789401 tranthimailoan@thainguyen.gov.vn
4 Phạm Hữu Mạnh Phó Chánh văn phòng 0912004943 phamhuumanh@thainguyen.gov.vn
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyên
1 Phan Mạnh Cường Trưởng ban 0912735380 cuongpm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
2 Trần Văn Long Phó Trưởng ban 0914 312 888 longtv@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Hoàng Hải Phó Trưởng ban 0945 131 888 haiph@thainguyen.gov.vn
4 Trần Quốc Trung Phó Trưởng ban 0335 572 083 quoctrung.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
5 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 845 434 bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Mạnh Tiến Giám đốc Kho bạc 0913386194 tiennm@vst.gov.vn
2 Lưu Thị Thu Hà Phó Giám đốc Kho bạc 0945866566 haltt@vst.gov.vn
3 Nguyễn Thị Bảo Hường Phó Giám đốc Kho bạc 0983160298 huongntb@vst.gov.vn
4 Lê Đức Cửu Chánh văn phòng 0912552431 cuuld@vst.gov.vn
5 Lê Thị Hồng Vân Phó Chánh văn phòng 0987457575 vanlth02@vst.gov.vn
6 Trần Mạnh Dũng Phó Chánh văn phòng 0987692692 dungtm02@vst.gov.vn
7 Nguyễn Thị Bích Nga Văn thư 0932233682 khobacnhanuoc@thainguyen.gov.vn
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
1 Hà Văn Dương Bí thư 0912109676
2 Phạm Văn Quang Phó Bí thư 0912429455
3 Hoàng Trọng Vinh Phó Bí thư
4 Ngô Văn Lâm Phó Bí thư 0912596435