Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
1 Nguyễn Thị Hường Chánh văn phòng 0983557067
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
1 Trần Xuân Hựu Bí thư 0982083999 tranxuanhuu1969@gmail.com
2 Cao Xuân Thái Phó Bí thư 0912111206 caoxuanthaiduk@gmail.com
3 Lê Xuân Phẩm Phó Bí thư 0912967273 xuanphamtn@gmail.com
4 Mạc Thị Khánh Linh Chánh văn phòng 0977893123 mackhanhlinh@gmail.com
5 Nguyễn Thị Hồng Văn thư 0985819324
Ban Pháp chế HĐND tỉnh
1 Mai Thị Thuý Nga Trưởng ban 0912970214 maingahdnd@thainguyen.gov.vn
2 Ân Văn Thanh Phó Trưởng ban 0915209900 thanhav.hdnd@thainguyen.gov.vn
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
1 Nguyễn Văn Mậu Trưởng ban 0982824014
2 Lê Văn Tâm Phó Trưởng ban 0912551767
Văn phòng Tỉnh ủy
1 Đoàn Thị Tịnh Phó Chánh văn phòng 0912 328469 tinhdt.vptu@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Lan Phó Chánh văn phòng 0915 015174 lannt.vptu@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Hữu Phó Chánh văn phòng 0989 090007
4 Trần Thị Linh Trưởng phòng 0977677359 linhtt.vptu@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855520 Vanthu.vptu@thainguyen.gov.vn
Văn phòng HĐND tỉnh
1 Nguyễn Đình Hải Phó Chánh văn phòng 0912735696 haind.hdnd@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Thành Trung Phó Chánh văn phòng 0989090413
3 Hoàng Lam Bằng Trưởng phòng 01689029222
Văn phòng Đoàn ĐBQH
1 Nguyễn Mạnh Hà Chánh văn phòng 0912404123 hanm.hdnd@thainguyen.gov.vn
Văn phòng điều phối CT xây dựng NTM
1 Trần Nho Hưởng Phó Chánh văn phòng 0912549117 huongtn.ntm@thainguyen.gov.vn