Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Văn phòng điều phối CT xây dựng NTM
1 Chu Thị Tuyết Hiếu Phó Trưởng phòng 0903404929 hieuctt.ntm@thainguyen.gov.vn
2 Phan Duy Phó Trưởng phòng 0988708608 duyp.ntm@thainguyen.gov.vn
3 Lê Chí Thành Trưởng phòng 0913286018 thanhlc.ntm@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Công Dũng Phó Trưởng phòng 0973070888 dungnc.ntm@thainguyen.gov.vn
5 Lê Thị Loan Văn thư 0972996877 loanlt.ntm@thainguyen.gov.vn
Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
1 Lưu Thị Bích Đào Trưởng ban 0912710905 daoltb@thainguyen.gov.vn
2 Chu Thị Hồng Yến Phó Trưởng ban 0919150371 chuhongyen.tdtn@gmail.com
3 Hoàng Ngọc Hưng Phó Trưởng ban 0912631880 hungthainguyenvietnam@gmail.com
4 Trần Văn Minh Phó Trưởng ban 0983757911 minhtv.sonoivu@thainguyen.gov.vn
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên
1 Bùi Văn Khoa Giám đốc Ngân hàng 0912 062 703; 028083 657 568 khoa.buivan@sbv.gov.vn
2 Nguyễn Đình Chi Phó Giám đốc Ngân hàng 0912 478 007; 02083 854 623 chi.nguyendinh@sbv.gov.vn
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 0912 742 368 nhnn@thainguyen.gov.vn
Cảnh sát PCCC tỉnh
1 Dương Đình Thành Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh 0912003714
Viễn thông tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Minh Hồng Phó Giám đốc Viễn thông tỉnh Thái Nguyên 0912 456789 minhhong.tnn@vnpt.vn
2 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Viễn thông tỉnh Thái Nguyên 0913 284999 anhtuan.tnn@vnpt.vn
3 Lục Vũ Khanh Phó Giám đốc Viễn thông tỉnh Thái Nguyên 0912 002627 khanhlv.tnn@vnpt.vn
4 Nguyễn Việt Bắc Phó Giám đốc Viễn thông tỉnh Thái Nguyên 0912 479479 vietbac.tnn@vnpt.vn
5 Nguyễn Thành Lưu Phó Giám đốc Viễn thông tỉnh 0913 270098 Thanhluu.tnn@vnpt.vn
6 Lê Trung Hiếu Phó Trưởng phòng 0948033558 trunghieu.tnn@vnpt.vn
7 Phạm Thị Minh Châu Văn thư 0948015108 chauptm.tnn@vnpt.vn