Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Liên minh hợp tác xã
1 Đinh Huy Chiến Phó Chủ tịch 0913286310
2 Vũ Thị Thúy Hiền Trưởng phòng 01682727568
Bảo hiểm xã hội tỉnh
1 Ngô Chí Dũng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0912 111226 dungnc.bhxhthainguyen@gmail.com
2 Nguyễn Hồng Trường Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0912 119604 nguyenhogtruong2010@gmail.com
3 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 750662 Bhxh@thainguyen.vss.gov.vn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Xuân Tùng Cục trưởng 0932776667
2 Nguyễn Văn Trung Phó cục trưởng 0912111215 trungnv.tnn@moj.gov.vn
3 Trần Bình Chánh văn phòng 0915209590 tranbinh.tnn@moj.gov.vn
4 Nguyễn Mai Hương Văn thư 0983176122 huongnm.tnn@moj.gov.vn
Chi cục Hải quan Thái Nguyên
1 Huỳnh Văn Dũng Chi Cục trưởng 0913.237.799
2 Võ Hoàng Lê Phó Chi cục trưởng 0916.396.496
3 Nguyễn Tú Anh Phó Chi cục trưởng 0912.491.677
Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
1 Nguyễn Thị Vũ Anh Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 0913 068624 anhntv.dptth@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Nam Hải Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 0985 457575 hainn.dptth@thainguyen.gov.vn
3 Lê Hữu Nhân Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Sontn.dptth@thainguyen.gov.vn
4 Trương Văn Giang Trưởng phòng 0912477553 giangtv.daiptth@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855439 Vanthu.daiptth@thainguyen.gov.vn
Báo Thái Nguyên
1 Nguyễn Ngọc Sơn Tổng biên tập Báo Thái Nguyên 0912 039 880; 02083 757 075 Ngocson@baothainguyen.vn
2 Liêu Văn Chiến Phó Tổng biên tập Báo Thái Nguyên 0912 225 635; 02083 857 500 Lieuchien@baothainguyen.vn
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 855 703; 3857 500 Fax: 02083 652 259 Bandoc@baothainguyen.vn