Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
1 A. Dũng Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên 0912450195 truongdungthainguyen@gmail.com
Trường Chính trị tỉnh TN
1 Nguyễn Văn Nhâm Hiệu trưởng 0913027734 nhamnv.daitu@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Văn Tấn Trưởng phòng 0912804495
3 Đào Ngọc Anh Phó Hiệu trưởng 0982741725 ngocanh@thainguyen.gov.vn
4 Dương Hồng Vinh Phó Hiệu trưởng 0913509382
Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn
1 Trần Quốc Hưng Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn 0912456768
2 Lê Thu Hà Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn 0985290578
Trung tâm Thông tin tỉnh
1 Vũ Văn Bình Giám đốc 0913371419 binhvv@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Thành Phó Giám đốc Trung tâm 0943229183 thanhnt.tttt@thainguyen.gov.vn
3 Trương Đức Năm Phó Giám đốc Trung tâm 0913832612 namtd.tttt@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Hằng Trưởng Phòng Hành Chính - Tổng Hợp 0833 764 768 hangntb.tttt@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng Phòng Biên tập - Trị Sự 0912530228 hatt.tttt@thainguyen.gov.vn
6 Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng phòng Công Báo 0915 127 030 thanhthuyvt@thainguyen.gov.vn
7 Nguyễn Đức Cường Trưởng Phòng Hành Chính Công 0988 880 895 cuongubnd@gmail.com
8 Trần Thị Nhung Phó Trưởng phòng 0912 584 977 Trannhungubnd@gmail.com
Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên
1 Lâm Thị Bích Thuỷ Phó Giám đốc Ngân hàng 0904162737 thuyltb.nhpt@thainguyen.gov.vn
2 Trần Đức Thắng Giám đốc Ngân hàng 0913286473 thangtd.nhpt@thainguyen.gov.vn
3 Lý Hữu Toản Trưởng phòng 0913364894 toanlt.nhpt@thainguyen.gov.vn
4 Lê Văn Vinh Phó Giám đốc Ngân hàng 0913381674 vinhlv.nhpt@thainguyen.gov.vn
5 Đặng Thị Kim Định Văn thư 0918623885 dinhdtk.nhpt@thainguyen.gov.vn