Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Chi cục Hải quan Thái Nguyên
1 Dương Minh Đức Chi Cục trưởng 0989098868
2 A. Chinh Phó Chi cục trưởng 0978498272
Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855439 Vanthu.daiptth@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Vũ Anh Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 0913 068624 anhntv.dptth@thainguyen.gov.vn
3 Trịnh Ngọc Sơn Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 0986129988 Sontn.dptth@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Nam Hải Phó Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 0985 457575 hainn.dptth@thainguyen.gov.vn
5 Trương Văn Giang Trưởng phòng 0912477553 giangtv.daiptth@thainguyen.gov.vn
Báo Thái Nguyên
1 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 855 703; 3857 500 Fax: 02083 652 259 Bandoc@baothainguyen.vn
2 Đỗ Thị Thìn Tổng biên tập Báo Thái Nguyên 0912 257 850; 0868 539 669; 02083 854 444 thindt@baothainguyen.vn
3 Liêu Văn Chiến Phó Tổng biên tập Báo Thái Nguyên 0912 225 635; 02083 857 500 Lieuchien@baothainguyen.vn
4 Nguyễn Ngọc Sơn Phó Tổng biên tập Báo Thái Nguyên 0912 039 880; 02083 757 075 Ngocson@baothainguyen.vn
Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên
1 A. Dũng Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên 0912450195 truongdungthainguyen@gmail.com
Trường Chính trị tỉnh TN
1 Nguyễn Văn Nhâm Hiệu trưởng 0913027734 nhamnv.daitu@thainguyen.gov.vn
2 Dương Hồng Vinh Phó Hiệu trưởng 0913509382
3 Đào Ngọc Anh Phó Hiệu trưởng 0982741725 ngocanh@thainguyen.gov.vn
4 Vũ Văn Tấn Trưởng phòng 0912804495
Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn
1 Trần Quốc Hưng Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn 0912456768
2 Lê Thu Hà Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn 0985290578
Trung tâm Thông tin tỉnh
1 Vũ Văn Bình Giám đốc 0913371419 binhvv@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Thành Phó Giám đốc Trung tâm 0943229183 thanhnt.tttt@thainguyen.gov.vn