Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
1 Hà Thị Hiền Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 0915 160767 Hienht.bqlctnn@thainguyen.gov.vn
2 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 829668 Banctnnptnt@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Việt Giang Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 0988558167 Gianghv.bql@gmail.com
4 Bùi Tiến Chính Giám đốc Ban quản lý dự án 0913 029900 Chinhbt.bqlctnn@thainguyen.gov.vn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông
1 Ngô Mạnh Cường Giám đốc 0918.979.688; 0983.571.494 Cuongnm.sogtvt@thainguyen.gov.vn
2 Lưu Văn Toán Phó Giám đốc 0913.098.646 Luuvantoandaitu@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Giám đốc 0983.481.388
4 Trần Xuân Tú Chánh Văn phòng 0984.395.667 Tranxuantubqlda@gmail.com
5 Ngọ Hồng Hải Văn thư 02083.851.066; 0988.565.412 bqlctgt@gmail.com; honghaiqlda@gmail.com
Uỷ Ban mặt trận tổ quốc tỉnh
1 Phạm Thái Hanh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0903 477 758 hanhpt@thainguyen.gov.vn
2 Lý Văn Thọ Phó Chủ tịch 0979 872962 Tholv@thaisnguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0915174666 tungpct@thainguyen.gov.vn
4 Lê Ngọc Linh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0912 5456887 Dunglinhtn@gmail.com
5 Nguyễn Quang Tùng Chánh văn phòng 0979 872962 Quangtungmttq@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855700 Mattrantoquoc@thainguyen.gov.vn; Vanphongmttn@gmail.com
Liên đoàn Lao động tỉnh
1 Hoàng Thu Hằng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0977 242775 Hangncldld2gmail.com
2 Vũ Duy Hoàng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0913 286135 vuduyhoangldld@gmail.com
3 Phạm Văn Quang Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0912.429.455
4 Phạm Việt Dũng Phó Chủ tịch 0912263007 dungpv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 757552; 0916.323.688 Congdoantn@gmail.com