Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Trung tâm Thông tin tỉnh
1 Trương Đức Năm Phó Giám đốc Trung tâm 0913832612 namtd.tttt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Bích Hằng Trưởng Phòng Hành Chính - Tổng Hợp 0833 764 768 hangntb.tttt@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng Phòng Biên tập - Trị Sự 0912530228 hatt.tttt@thainguyen.gov.vn
4 Vũ Thị Thanh Thủy Trưởng phòng Công Báo 0915 127 030 thanhthuyvt@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Đức Cường Trưởng Phòng Hành Chính Công 0988 880 895 cuongubnd@gmail.com
6 Trần Thị Nhung Phó Trưởng phòng 0912 584 977 Trannhungubnd@gmail.com
Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên
1 Trần Đức Thắng Giám đốc Ngân hàng 0913286473 thangtd.nhpt@thainguyen.gov.vn
2 Lâm Thị Bích Thuỷ Phó Giám đốc Ngân hàng 0904162737 thuyltb.nhpt@thainguyen.gov.vn
3 Lê Văn Vinh Phó Giám đốc Ngân hàng 0913381674 vinhlv.nhpt@thainguyen.gov.vn
4 Lý Hữu Toản Trưởng phòng 0913364894 toanlt.nhpt@thainguyen.gov.vn
5 Đặng Thị Kim Định Văn thư 0918623885 dinhdtk.nhpt@thainguyen.gov.vn
BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
1 Bùi Tiến Chính Giám đốc Ban quản lý dự án 0913 029900 Chinhbt.bqlctnn@thainguyen.gov.vn
2 Hà Thị Hiền Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 0915 160767 Hienht.bqlctnn@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Tiến Thịnh Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 0912 479955 Thinhnt.bqctnn@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Việt Giang Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 0988558167 Gianghv.bql@gmail.com
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 829668 Banctnnptnt@thainguyen.gov.vn
Uỷ Ban mặt trận tổ quốc tỉnh
1 Lý Văn Thọ Phó Chủ tịch 0979 872962 Tholv@thaisnguyen.gov.vn
2 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855700 Mattrantoquoc@thainguyen.gov.vn; Vanphongmttn@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0915174666 tungpct@thainguyen.gov.vn
4 Lê Ngọc Linh Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0912 5456887 Dunglinhtn@gmail.com