Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Uỷ Ban mặt trận tổ quốc tỉnh
1 Nguyễn Quang Tùng Chánh văn phòng 0979 872962 Quangtungmttq@gmail.com
2 Phạm Thái Hanh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 0903 477 758 hanhpt@thainguyen.gov.vn
Liên đoàn Lao động tỉnh
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 757552 Congdoantn@gmail.com
2 Vũ Duy Hoàng Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0913 286135 vuduyhoangldld@gmail.com
3 Hoàng Thu Hằng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0977 242775 Hangncldld2gmail.com
4 Đặng Thái Bình Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 0913 286228 Dangthaibinhtn@gmail.com
Hội liên hiệp Phụ nữ
1 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Chủ tịch hội 0943 295 939; 02083 851 201 huongtn2010@yahoo.com.vn
2 Bùi Thị Sen Phó Chủ tịch hội 0983 228 555; 02083 857 598 buisen.vonhai@gmail.com
3 Hứa Thị Châu Giang Phó Chủ tịch hội 0912 530 898; 02083 752 109 chaugiangpn@gmail.com
4 Lê Thị Thúy Phó Chủ tịch 0978131696 thuypntn@yahoo.com.vn
5 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 851 202 hoiphunu@thainguyen.gov.vn; phunuthainguyen@gmail.com
Tỉnh đoàn Thái Nguyên
1 Nguyễn Mỹ Linh Phó Bí thư 0987118663 linhnm.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Thế Hoàn Bí thư 0982983587 hoannt.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
3 Lê Việt Dũng Chánh văn phòng 0976744357 dunglv.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
4 Lê Thế Vĩnh Phó Chánh văn phòng 0962907262 vinhlt.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
Hội Cựu chiến binh tỉnh
1 Nguyễn Bình Nguyên Chủ tịch hội 0912003759 chutichhoiccb@gmail.com
2 Trương Minh Tú Phó Chủ tịch hội 0983053793 truongminhtu2031953@gmail.com
3 Nguyễn Như Thanh Phó Chủ tịch hội 0912269172 nguyenthanhccbtn@mail.com
4 Đào Quang Quân Chánh văn phòng 0982747541 daoquangquanccb@gmail.com
Hội Nông dân tỉnh
1 Nguyễn Ngọc Tuân Chủ tịch hội 0985 268 888; 02083 857 654 nntuan26@gmail.com