Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên
1 Lê Ngọc Duệ Phó Chủ tịch hội 0912500980 hctd@thainguyen.gov.vn
Hội Đông Y tỉnh Thái Nguyên
1 Mông Thị Thúy Hằng Văn thư 0978294666 hoidongy@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Xuân Hoàn Phó Chủ tịch hội 0913557287
3 Dương Thị Hảo Phó Chủ tịch hội 0983280788 haodongytn@gmail.com
4 Thái Văn Vinh Chủ tịch hội 0982286131 ttvdytn@gmail.com
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
1 Nguyễn Thị Phương Châm Phó Chánh văn phòng 0982750259
2 Nguyễn Đắc Thế Chánh văn phòng 0912530756 dacthehvn@gmail.com
3 Nguyễn Thuý Quỳnh Phó Chủ tịch hội 0912328415 thuyquynhtn@gmail.com
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
1 Liêu Văn Chiến Hội viên 0912225635 lieuchien@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Vũ Anh Hội viên 0913068624 anhntv.daiptth@thainguyen.gov.vn
3 Giang Thị Kim Quy Phó Chủ tịch hội 0912551519 giangthikimquy@gmail.com
4 Nguyễn Thúy Quỳnh Hội viên 0912328415 thuyquynhtn@gmail.com
5 Nguyễn Bảo Lâm Chủ tịch hội 0982157660 lamnb@thainguyen.gov.vn
Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên
1 Trịnh Trúc Lâm Phó Chủ tịch hội 0919154885
2 Lê Duy Vỵ Chủ tịch hội 0913284947
3 Nguyễn Thanh Tùng Hội viên 0915174666
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên
1 Phạm Quốc Chính Phó Chủ tịch hội 0912334335
2 Nguyễn Văn Vỵ Phó Chủ tịch hội 0913595584 lhhthainguyen@yahoo.com
3 Ma Thị Nguyệt Chủ tịch hội 0913027807 nguyenmt@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Thị Quỳnh Ngân Tổng thư kí Hội 0985887968 hoangquynhngan@gmail.com