Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hội Nông dân tỉnh
1 Ma Doãn Hùng Phó Chủ tịch hội 0972 176 268; 02083 750 228 hungmanhtung@gmail.com
2 Trần Văn Nguyên Phó Chủ tịch hội 0912 803 234; 02083 546 456 tthndquyetthang@gmail.com
3 Dương Văn Tuyên Phó Chủ tịch hội 0913 531 537; 02083 656 517 vantuyenhnd@gmail.com
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 855 709 Fax: 02083 855 709 vanphongtnfu@gmail.com; hoinongdan@thainguyen.gov.vn
Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên
1 Lê Ngọc Duệ Phó Chủ tịch hội 0912500980 hctd@thainguyen.gov.vn
Hội Đông Y tỉnh Thái Nguyên
1 Thái Văn Vinh Chủ tịch hội 0982286131 ttvdytn@gmail.com
2 Dương Thị Hảo Phó Chủ tịch hội 0983280788 haodongytn@gmail.com
3 Vũ Xuân Hoàn Phó Chủ tịch hội 0913557287
4 Mông Thị Thúy Hằng Văn thư 0978294666 hoidongy@thainguyen.gov.vn
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
1 Nguyễn Thuý Quỳnh Phó Chủ tịch hội 0912328415 thuyquynhtn@gmail.com
2 Nguyễn Đắc Thế Chánh văn phòng 0912530756 dacthehvn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Phương Châm Phó Chánh văn phòng 0982750259
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Bảo Lâm Chủ tịch hội 0982157660 lamnb@thainguyen.gov.vn
2 Giang Thị Kim Quy Phó Chủ tịch hội 0912551519 giangthikimquy@gmail.com
3 Nguyễn Thị Vũ Anh Hội viên 0913068624 anhntv.daiptth@thainguyen.gov.vn
4 Liêu Văn Chiến Hội viên 0912225635 lieuchien@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Thúy Quỳnh Hội viên 0912328415 thuyquynhtn@gmail.com
Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên
1 Lê Duy Vỵ Chủ tịch hội 0913284947
2 Trịnh Trúc Lâm Phó Chủ tịch hội 0919154885
3 Nguyễn Thanh Tùng Hội viên 0915174666