Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Huy Tiến Phó Trưởng ban 0913313036
2 Nguyễn Ngọc Yến Trưởng ban 0912737655
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Mạnh Hà Hội viên 0912500833 halan759@gmail.com
2 Hoàng Thị Thúy Hội viên 0982170124 hoangthithuy@baoviet.com.vn
3 Đỗ Thị Đức Lý Hội viên 0913286539 hoangbinhtra@gmail.com
4 Nguyễn Văn Mùi Hội viên 0912663186 ctysachTN@gmail.com
5 Phạm Văn Quang Hội viên 0913526886 quangthai09@gmail.com
6 Nguyễn Ngọc Bình Hội viên 0982256827 congty27-bqp@vnn.vn
7 Hoàng Thị Mỹ Luyến Hội viên 0912 548 569 sonluyen69@gmail.com
8 Nguyễn Văn Thắng Hội viên 01688666888 thangnv@nhietdienankhanh.com.vn
9 Nguyễn Anh Tuấn Hội viên 0913265755 tuanna2401@yahoo.com
10 Bùi Văn Khoa Hội viên 0912062703 khoavba@yahoo.com.vn
11 Đỗ Trọng Hiệp Hội viên 0913286252 dotronghiep.dahuong@yahoo.com.vn
12 Nguyễn Thị Tuyết Hội viên 0983042799 Nguyen.tuyet@vietinbank.vn
13 Trương Đình Việt Hội viên 0913286123 viet.vck@gmail.com
14 Lê Văn Dũng Hội viên 0984381525 tranhdaquydungtan@gmail.com
15 Hoàng Gia Huệ Hội viên 0913286064 congtyhoangmam@gmail.com
16 Vũ Đức Tư Hội viên 0935063388 vuductu.vuhong@gmail.com
17 Hà Thị Tuyết Hội viên 0912681234 hatuyet@tng.vn
18 Lê Đức Thành Hội viên 0912194482 thanh.klmtn@gmail.com