Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên
1 Ma Thị Nguyệt Chủ tịch hội 0913027807 nguyenmt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Vỵ Phó Chủ tịch hội 0913595584 lhhthainguyen@yahoo.com
3 Phạm Quốc Chính Phó Chủ tịch hội 0912334335
4 Hoàng Thị Quỳnh Ngân Tổng thư kí Hội 0985887968 hoangquynhngan@gmail.com
Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Ngọc Yến Trưởng ban 0912737655
2 Nguyễn Huy Tiến Phó Trưởng ban 0913313036
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Văn Mùi Hội viên 0912663186 ctysachTN@gmail.com
2 Chu Phương Đông Hội viên 0984777666 tmsco.vn@gmail.com
3 Hoàng Thị Mỹ Luyến Hội viên 0912 548 569 sonluyen69@gmail.com
4 Nguyễn Mạnh Hà Hội viên 0912500833 halan759@gmail.com
5 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch hội 0913286014 thoiha@tng.vn
6 Nguyễn Văn Thắng Hội viên 01688666888 thangnv@nhietdienankhanh.com.vn
7 Phạm Văn Quang Hội viên 0913526886 quangthai09@gmail.com
8 Vũ Đức Tư Hội viên 0935063388 vuductu.vuhong@gmail.com
9 Đỗ Thị Đức Lý Hội viên 0913286539 hoangbinhtra@gmail.com
10 Trương Đình Việt Hội viên 0913286123 viet.vck@gmail.com
11 Hoàng Hữu Sơn Phó Chủ tịch hội 0913315136 hoanghai.co.ltd.tn@gmail.com
12 Bùi Văn Khoa Hội viên 0912062703 khoavba@yahoo.com.vn
13 Hà Thị Tuyết Hội viên 0912681234 hatuyet@tng.vn
14 Lê Văn Dũng Hội viên 0984381525 tranhdaquydungtan@gmail.com