Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Văn Mùi Hội viên 0912663186 ctysachTN@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thời Chủ tịch hội 0913286014 thoiha@tng.vn
3 Hoàng Hữu Sơn Phó Chủ tịch hội 0913315136 hoanghai.co.ltd.tn@gmail.com
Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên
1 Đinh Xuân Hải Chủ tịch hội 0913286067
Hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Văn Tốt Chủ tịch hội 0913286254
Doanh nghiệp thành phố
1 Phạm Văn Quang Chủ tịch hội 0913526886
Ban Quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa - Thái Nguyên
1 Hoàng Đức Mạnh Phó Trưởng ban 0912339336
2 Đồng Khắc Thọ Trưởng ban 0913351227 thodk.bqlatk@thainguyen.gov.vn
3 Lý Thị Chiên Phó Trưởng ban 0976007333 chienlt.bqlatk@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Nghị Phó Trưởng phòng 0912901646
Văn phòng điều phối CT xây dựng NTM
1 Phan Duy Phó Trưởng phòng 0988708608 duyp.ntm@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Công Dũng Phó Trưởng phòng 0973070888 dungnc.ntm@thainguyen.gov.vn
3 Chu Thị Tuyết Hiếu Phó Trưởng phòng 0903404929 hieuctt.ntm@thainguyen.gov.vn
4 Lê Chí Thành Trưởng phòng 0913286018 thanhlc.ntm@thainguyen.gov.vn
5 Trần Nho Hưởng Phó Chánh văn phòng 0912549117 huongtn.ntm@thainguyen.gov.vn
6 Lê Thị Loan Văn thư 0972996877 loanlt.ntm@thainguyen.gov.vn
Cảnh sát PCCC tỉnh
1 Dương Đình Thành Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh 0912003714
Hội Nữ doanh nhân
1 Đỗ Thị Lý Chủ tịch hội 0913286539
Huyện Võ Nhai
1 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 827 212 & 0982 224 255 huyenntt.vonhai@thainguyen.gov.vn & huyenvanphonghuyenuy@gmail.com
2 Dương Quốc Toàn Chánh văn phòng 0915 589 568; 02083 827 238 toandq.vonhai@thainguyen.gov.vn