Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Văn hóa - TT và Du lịch
1 Đào Quang Thành Chánh Thanh tra 0912 002 553 & 02083 855 345 thanhdq.sovh@thainguyen.gov.vn
2 Lê Thị Thu Hiền Trưởng phòng 0917 302 933 & 02083 858 805 hienltt.sovh@thainguyen.gov.vn
3 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855 506 sovhttdl@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Văn Quý Trưởng phòng 0984 100 350 & 02083 751 821 quyhv.sovh@thainguyen.gov.vn
5 Trần Thị Nhiện Trưởng phòng 0982 530 070 & 02083 851 731 nhientt.sovh@thainguyen.gov.vn
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
1 Đỗ Đại Phong Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 01688969568 daiphongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
2 Phạm Tiến Dũng Chính ủy 0912549069 phamdungbochqstinh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đồng Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 0985692456 nguyendongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Văn Trình Phó Chính ủy 0912340738 hoangtrinhbochqstinh@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Cộng Đồng Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 0982901245 vudongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
6 Đào Duy Hưng Chánh văn phòng 0988671490 daohungbochqstinh@thainguyen.gov.vn
7 Trần Văn Bình Phó Chánh văn phòng 0988289560 binhtranbochqstinh@thainguyen.gov.vn
8 Nguyễn Thị Loan Văn thư 0968087838 vanthubochqstinh@thainguyen.gov.vn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 750662 Bhxh@thainguyen.vss.gov.vn
2 Ngô Chí Dũng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0912 111226 dungnc.bhxhthainguyen@gmail.com
3 Nguyễn Hồng Trường Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0912 119604 nguyenhogtruong2010@gmail.com
4 Nguyễn Thị Hương Liên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0986 887619 Nguyenthihuonglien19672gmail.com
5 Trần Xuân Long Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0904 051509 Longpth1974@gmail.com
Cục Thuế tỉnh
1 Phạm Văn Chức Cục trưởng 0913256989 pvchuc.tng@gdt.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hà Phó cục trưởng 0912257472 nvha.tng@gdt.gov.vn