Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Cục Thuế tỉnh
1 Đỗ Trọng Nghĩa Phó cục trưởng 0912331179 dtnghia.tng@gdt.gov.vn
2 Đào Duy Bẩy Phó cục trưởng 0913547950 ddbay.tng@gdt.gov.vn
3 Trần Thanh Hải Trưởng phòng 0915311747 tthai.tng@gdt.gov.vn
4 Đinh Thị Thu Hoài Văn thư 0942083489 dtthoai.tng@gdt.gov.vn
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Hoàng Anh Trung Phó Trưởng ban 0983 014989 Trungha.btgtu@thainguyen.gov.vn
2 Hà Minh Lợi Phó Trưởng ban 0913 283755 Loihm.btgtu2thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thủy Phó Trưởng ban 0912 090655 tuynt.btgtu@thainguyen.gov.vn
4 Lê Văn Tuấn Trưởng ban 0912 046258 Tuanlv@thainguyen.gov.vn
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Nguyễn Văn Khoa Chủ nhiệm 0913286091
2 Bùi Hải Tú Phó Chủ nhiệm 0912 452017 tubh.ubkttu@thai nguyen.gov.vn
3 Vũ Đức Hảo Chánh văn phòng 0943555005
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Nguyễn Thanh Tùng Trưởng ban 0912 189 375
2 Dương Văn Tiến Phó Trưởng ban 0982 294 111; 02083 827 427 tiendv.vonhai@thainguyen.gov.vn
3 Lê Quang Trung Phó Trưởng ban 0912 452234
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 859549 vanthubtc@thainguyen.gov.vn
Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Phạm Hoàng Sơn Trưởng ban 0982 718369 Sonph@thainguyen.gov.vn
2 Phạm Thị Thu Thủy Phó Trưởng ban 0936 797668 Thuyptt.bdvtu@thainguyen.gov.vn
3 Dương Hồng Vinh Phó Trưởng ban 0913 509382 vinhdh.bdvtu@thainguyen.gov.vn
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855459 Bandanvantutn@gmail.com
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
1 La Hồng Ninh Cục trưởng 0912938425 ninhlh@thainguyen.gov.vn