Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
1 Lê Quang Hạnh Phó cục trưởng 0912269239 lqhanhtng@gso.gov.vn
2 Trần Quang Phó cục trưởng 0912710004 tranquangtng@gso.gov.vn
3 Đặng Tuấn Kim Trưởng phòng 0912325815 dtkimtng@gso.gov.vn
4 Bạch Thị Tình Trưởng phòng 0974162309 bttinhtng@gso.gov.vn
Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 651864 Bandantoc@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thái Nam Trưởng ban 0913 075462 namnt@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Văn Chính Phó Trưởng ban 01686 726588 chinhhv@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Phong Phó Trưởng ban 0913 106895 Phongh@thainguyen.gov.vn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên
1 Dương Văn Quyết Cục trưởng 0912003705 quyet.tnn@moj.gov.vn
2 Nguyễn Văn Trung Phó cục trưởng 0912111215 trungnv.tnn@moj.gov.vn
3 Đỗ Ngọc Măng Phó cục trưởng 0983313084 mangdn.tnn@moj.gov.vn
4 Trần Bình Phó Chánh văn phòng 0915209590 tranbinh.tnn@moj.gov.vn
5 Phạm Thị Lan Anh Phó Chánh văn phòng 0913286767 anhptl.tnn@moj.gov.vn
6 Nguyễn Mai Hương Văn thư 0983176122 huongnm.tnn@moj.gov.vn
Ban Quản lý khu di tích Lịch sử - Sinh thái ATK Định Hóa - Thái Nguyên
1 Đồng Khắc Thọ Trưởng ban 0913351227 thodk.bqlatk@thainguyen.gov.vn
2 Lý Thị Chiên Phó Trưởng ban 0976007333 chienlt.bqlatk@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Đức Mạnh Phó Trưởng ban 0912339336
4 Nguyễn Hữu Nghị Phó Trưởng phòng 0912901646
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Phạm Thu Thủy Phó Trưởng ban 0915 589369 thuypt.bnctu@thainguyen.gov.vn
2 Đặng Xuân Trường Trưởng ban 0913 313109 truongdx@thainguyen.gov.vn