Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 757988
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông
1 Lưu Văn Toán Phó Giám đốc 0913 098646 Luuvantoandaitu@gmail.com
2 Phạm Quang Anh Giám đốc 0903 481789 qanhqlda@gmail.com
3 Trần Xuân Tú Chánh Văn phòng 0984 395667 Tranxuantubqlda@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 851066 bqlctgt@gmail.com
Thanh tra tỉnh
1 Hà Văn Dương Chánh Thanh tra 02083.857.508; 0912.109.676 duonghv.thanhtra@thainguyen.gov.vn
2 Trần Văn Hậu Phó Chánh Thanh tra 0912 108 219 hautv.thanhtra@thainguyen.gov.vn
3 Cao Minh Luận Phó Chánh Thanh tra 0913654711 luancm.thanhtra@thainguyen.gov.vn
4 Trịnh Đình Thể Phó Chánh Thanh tra 0913007404 thetd.thanhtra@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 752165 thanhtratinh@thainguyen.gov.vn
Tòa án nhân dân tỉnh
1 Nguyễn Văn Chung Chánh án Tòa án ND tỉnh 0915329072 nguyenchungtat@gmail.com
2 Ma Nghĩa Hùng Phó Chánh án Tòa án ND tỉnh 0912317153 mr.hungtatn@gmail.com
3 Đinh Ngọc Dũng Phó Chánh án Tòa án ND tỉnh 0912964289 dungdn.tand@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Lan Phương Chánh tòa 0989686928 nguyenlanphuongtat@gmail.com
5 Đỗ Anh Dân Chánh tòa 0944356356 anhdan.tptn@yahoo.com
6 Trần Khánh Hồng Trưởng phòng 0912290717 hongtk.tand@thainguyen.gov.vn
7 Lê Hồng Khánh Trưởng phòng 0912860130 lehongkhanhtatn@gmail.com
8 Phùng Văn Thành Chánh tòa 01675798111 phungthanhhc@gmail.com
9 Vũ Đình Văn Chánh tòa 0913533262 vudinhvankt@gmail.com
10 Lê Huy Bắc Chánh văn phòng 0912239350 baclh.tand@thainguyen.gov.vn