Truy cập nội dung luôn

Sau 4 năm thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh thẩm định xét duyệt gần 20.000 hồ sơ chính sách cho dân công hỏa tuyến

 

Ngày 29/7, Ban chỉ đạo 24 tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với công dân hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCD 24 tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong gần 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác tuyên tuyền, vận động, phổ biến chính sách để người dân nắm vững, được thực hiện bằng nhiều hình thức, sát với thực tế; công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai; công tác chi trả chế độ, cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng được thực hiện đảm bảo, kịp thời, chính xác và đẩy đủ. Kết quả sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xét duyệt, thẩm định báo cáo Quân khu gần 20 nghìn hồ sơ; đã có quyết định hưởng trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho gần 19 nghìn đối tượng (đạt 95,5%) với số tiền chi trả là hơn 39,5 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 tỉnh tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phổ biến chế độ chính sách đến các tầng lớp nhân dân và đối tượng chính sách; rà soát hướng dẫn đối tượng kê khai, tổ chức xét duyệt chặt chẽ những hồ sơ còn tồn đọng, phát sinh theo đúng quy trình, bảo đảm chính xác, dân chủ, minh bạch, công khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện ở cơ sở; phần đấu đến hết quý III/2019, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng còn tồn sót theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

8 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhân dịp này, 8 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh