Truy cập nội dung luôn

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

28-01-2010

Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện khí hậu, địa hình, vị trí địa lý, đất đai và nhất là tài nguyên khoáng sản...