Truy cập nội dung luôn

Trực tuyến "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên"

08-07-2019 09:12

Thưa quý vị và các bạn!

Điều 9, Hiến pháp nước CHXHCN VN năm 2013 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò và tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước đã được khẳng định trong thực tế. MTTQ Việt Nam đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc giám sát và phản biện xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội... góp phần thực hiện hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Biên tập viên Thu Hà

Để trao đổi, làm rõ hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 và những mục tiêu hướng tới của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên mời đến trường quay đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia cuộc trao đổi trực tuyến: “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI NGUYÊN”

 Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Thái Hanh đã tham gia chương trình.

MC Thu Hà: Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp là đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí có thể cho biết hình thức nào hiệu quả nhất?

Ông Phạm Thái Hanh: Có thể nói, lực lượng quần chúng nhân dân hết sức đông đảo, nếu biết tập hợp xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân sẽ tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn.

Trong nhiệm kỳ qua, với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh, chúng tôi thực hiện nhiều hình thức vận động, tập hợp quần chúng. Trong đó, hình thức được đánh giá là hiệu quả nhất đó là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Trung ương cũng như tỉnh phát động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hóa

MC Thu Hà: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XII ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có đề cập đến vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Điều đó khẳng định sự đánh giá cao của Đảng đối với công tác giám sát của MTTQ.

Vậy những vấn đề gì trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội được MTTQ các cấp ưu tiên tập trung, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, trong đó ưu tiên tập trung vào các vấn đề mà đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm như: Việc giám sát và tiếp thu giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo...

MC Thu Hà: Như vậy, vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát các hoạt động là rất quan trọng, sẽ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

MC Thu Hà: Theo chúng tôi được biết, một nhiệm vụ trọng tâm nữa cũng được MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, đó là huy động được sức mạnh của cộng đồng để thực hiện công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng. Điều này đã được các cấp, các ngành và toàn xã hội hưởng ứng, đánh giá cao. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về kết quả thực hiện lĩnh vực công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 506 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo đạt trên 56 tỷ đồng. Mặt trận tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.249 nhà cho hộ nghèo, giá trị trên 77,3 tỷ đồng; trao tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt trên 32 tỷ đồng; phối hợp thực hiện Quyết định 22 ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 7.800 gia đình có công với cách mạng; phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 34 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng trở lên là hộ nghèo với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; vận động ủng hộ giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, tai nạn, sự cố nghiêm trọng với số tiền trên 11,9 tỷ đồng.  

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tặng quà cho xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức và các gia đình chính sách của xóm

MC Thu Hà: Để đạt được những kết quả đó, đồng chí có thể cho biết những đổi mới trong công tác vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Để đạt được kết quả đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, thứ nhất là đổi mới được công tác tuyên truyền vận động, thứ 2, đổi mới cách thức vận động, có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận ủng hộ của doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Biện pháp thực hiện là đổi mới công tác tuyên truyền vận động, các cán bộ mặt trận phải sát sao trong công tác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ vừa qua.

MC Thu Hà: Như vậy là nguồn lực trong dân là rất lớn và nếu biết huy động cũng như quản lý sử dụng đúng mục đích thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để có thể tổ chức thực hiện được nhiều chương trình an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau phải không ạ.

Một vấn đề khác mà hiện nay đang được nhân dân quan tâm, đó là giám sát, phản biện xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ được MTTQ tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ vừa qua. Vậy đồng chí có thể cho biết rõ hơn về việc triển khai công tác giám sát của MTTQ trong nhiệm kỳ và kết quả cụ thể của lĩnh vực công tác này?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức học tập, quán triệt và ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh; hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận về công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đến nay, hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận các cấp đang từng bước đi vào nề nếp, bước đầu phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì 941 chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chính sách người có công, chính sách dân tộc, bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn thực phẩm, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc huy động sử dụng các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. MTTQ đã tổ chức được 274 hội nghị góp ý, phản biện và dự thảo các dự án luật, Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thị xã Phổ Yên được tổ chức ngày 24/5/2019

MC Thu Hà: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XII ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó có đề cập đến vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Điều đó khẳng định sự đánh giá cao của Đảng đối với công tác giám sát của MTTQ.

Trở lại với sự kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024 sắp diễn ra, đồng chí có thể cho biết những mục tiêu cần đạt trong nhiệm kỳ này là gì? Giải pháp trọng tâm để đạt được những mục tiêu đó?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt những mục tiêu trên, MTTQ tỉnh sẽ tập trung triển khai và tổ chức thực hiện tốt 05 chương trình hành động sau:

Một là, tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ba là, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bốn là, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của nhân dân.

Năm là, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

MC Thu Hà: Thông điệp (khẩu hiệu hành động) của Đại hội là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội MTTQ tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống của quê hương cách mạng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đại hội, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững.

MC Thu Hà: Xin đồng chí chia sẻ thêm trong chương trình hành động cũng như khẩu hiệu, thông điệp của nhiệm kỳ này có gì khác và mới so với nhiệm kỳ trước?

Đồng chí Phạm Thái Hanh: Trong thông điệp, chủ đề của Đại hội có cái mới đó là đoàn kết, dân chủ và tạo ra sự đồng thuận để có sự phát triển. Chúng tôi rất tâm đắc sự đồng thuận xã hội vì đồng thuận thông qua việc tuyên truyền vận động, tập  hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Việc tạo ra sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân là một yếu tố hết sức quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng nhân dân và các cháu nhỏ sinh sống trên địa bàn xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) 

Thưa quý vị và các bạn!

Thông qua cuộc trao đổi với đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh có thể thấy trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã rất nỗ lực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực đó trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tham gia chương trình.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thực hiện: Ban biên tập