Truy cập nội dung luôn

Công văn chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

 

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5305/UBND-NC về việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chi tiết mời xem file đính kèm!

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự