Truy cập nội dung luôn

Công văn tạm dừng việc thành lập, giải thể, nhập, chia xóm, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố; phân loại xóm, tổ dân phố

Ngày 20/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5822/UBND-NC tạm dừng việc thành lập, giải thể, nhập, chia xóm, tổ dân phố; đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố; phân loại xóm, tổ dân phố

Tải tài liệu đính kèm