Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-TTTT về việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chi tiết mời xem file đính kèm!

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự