Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 21-02-2019 Ngày hết hạn 21-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày xuất bản 22-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 15-01-2019 Ngày hết hạn 15-02-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ về việc bãi bỏ QĐ số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TN.

Ngày xuất bản 12-12-2018 Ngày hết hạn 12-01-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-12-2018 Ngày hết hạn 30-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số quy định về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-11-2018 Ngày hết hạn 26-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-11-2018

Tải về Xem các góp ý

Hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp