Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-06-2020 Ngày hết hạn 02-07-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-06-2020 Ngày hết hạn 02-07-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-06-2020 Ngày hết hạn 02-07-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-06-2020 Ngày hết hạn 30-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-05-2020 Ngày hết hạn 22-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Nghị Quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-05-2020 Ngày hết hạn 22-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-06-2020 Ngày hết hạn 19-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên...

Ngày xuất bản 14-05-2020 Ngày hết hạn 14-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ Trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non.... năm học 2020 - 2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 05-05-2020 Ngày hết hạn 05-06-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự Thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-04-2020 Ngày hết hạn 28-05-2020

Tải về Xem các góp ý