Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác,  chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định. Ý kiến góp ý gửi về Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường, số 132, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

 


Cơ quan dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hết hạn: 10-06-2019

Các ý kiến đóng góp