Truy cập nội dung luôn

Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

 


Cơ quan dự thảo: Sở Tư pháp
Ngày hết hạn: 20-06-2019

Các ý kiến đóng góp