Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình cùng nguồn nước bị ô nhiễm hàng năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 07-07-2019

Các ý kiến đóng góp