Truy cập nội dung luôn

Dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường"

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.


Cơ quan dự thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày hết hạn: 19-07-2019

Các ý kiến đóng góp