Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quy định Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Quy định Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Ý kiến tiếp nhận gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương, địa chỉ 366/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên. Email: quanlynangluongtn@gmail.com


Cơ quan dự thảo: Sở Công Thương
Ngày hết hạn: 13-08-2019

Các ý kiến đóng góp