Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/8/2019.

 


Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 12-08-2019

Các ý kiến đóng góp