Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải nội dung Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách mời các tổ chức, cá nhân góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 16-09-2019

Các ý kiến đóng góp